HABERLER

KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

  gönderen

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden;

1- Fabrikamızın 2013 / 2014 kampanya döneminde bölge kantarlarımızdan fabrikamıza taşınacak  ±%25 toleranslı 38.000 ton pancarın karayolundan nakliye hizmeti 12.09.2013 Perşembe günü saat 14:30’da kapalı zarfta teklif almak suretiyle fabrikamız ofis binasında ihale edilecektir.

2- Şartname esasları dahilinde hazırlanacak teklif mektupları İhale tarihi ve saatine kadar fabrikamız Haberleşme Servisine verilecektir.

3- İhaleye iştirak edecek firmalarda L1, R1 belgesi bulunması şarttır.

4- İhale ile ilgili geçici teminat teklif tutarının %3’ü, kati teminat ise ihale tutarının %6’sı nispetindedir.

5- Şirketimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp,ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir.

Eski Haberler